A depresszió klinikai jelenségkörének összefüggése a praefrontalis cortex működési zavarával

Must Anita, Szabó Zoltán, Szász Anna, Janka Zoltán, Kéri Szabolcs
(MPSZ VI. nemzeti Kongresszus, Absztrakt. Psychiatria Hungarica 2005, 20(Supl.):27.
SZTE ÁOK, Pszichiátriai Klinika, Szeged

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a ventromedialis praefrontalis cortex (VMPFC) depresszióban kimutatható működési zavara és a klinikai mutatók közötti összefüggések feltérképezése volt.
Módszer: A vizsgálatban 35 DSM-IV szerint diagnosztizált depressziós beteg és 30 egészséges kontrollszemély vett részt. A végrehajtó funkciók vizsgálatára a Wisconsin Card Sorting Test (WCST), a VMPFC vizsgálatára az Iowa Gambling Test (IGT) került felhasználásra.
Eredmények: A depressziós páciensek az IGT-ben több nagyobb kockázatú döntést hoztak, míg a WCST -ben az elért kategóriák száma kevesebb volt. A kockázatos döntések és az antidepresszív gyógyszeres kezelés időtartama között pozitív összefüggés mutatkozott, míg a depressziós tünetek súlyosságával kapcsolatban inverz korrelációt találtunk.
Konklúzió: Eredményeink felvetik annak lehetőségét, hogy major depresszív zavarban az antidepresszív kezelés csökkenti a büntetéssel kapcsolatos érzékenységet.
A munka az ETT IV/93/2003 és az OTKA T046152/2004 támogatásával készült el.

Kommentár:
Iskolai lövöldözés, öngyilkosság, agresszív cselekedetek, fokozott baleseti hajlam, kockázatvállaló viselkedés. A fenti előadáskivonat erről szól!! A talányos, rövid kis absztrakt magyarra lefordítva ugyanis azt jelenti, hogy az antidepresszáns kezelés hatására a homloklebeny viselkedésgátló funkciója a kezelés idejével arányosan csökken. Mivel a viselkedésgátló rendszer felelős a lelkiismereti-erkölcsi viselkedésért, továbbá a kockázatok mérlegeléséért, ezért az antidepresszánsok tartós szedése arra hajlamos személyeknél olyan cselekmények megfontolatlan végrehajtását eredményezheti, amelytől korábban erkölcsi érzéke, kockázatmérlegelő képessége tartotta vissza. Úgy vélem, maguk a szerzők sem gondolták végig, hova vezet kutatásuk, és mit árul el eredményük. A milliók által szedett antidepresszívumok okozta tragédiák egyik titkát fejtették meg ugyanis.

Szendi Gábor

Küldje el barátjának, ismerősének!