A Per 3., befejező tárgyalása

Mint ismeretes, 2007-ben a Magyar Pszichiátriai Társaság (továbbiakban MPT) beperelt személyiségi jogai megsértésével vádolva, s kárigényét 30 millió forintra taksálta. A per tárgya egy Mozgó Világban 2006-ban megjelent "Buli, hanta, SSRI" című cikkem volt, amelyben leírtam, hogyan utasította el a korábban tőlem megrendelt tanulmányt a Lege Artis Medicinae nevű magyar orvosi lap, és miért tévedett Rihmer Zoltán, amikor 2005-ös, az MPT lapjában megjelent cikkében azt állította, hogy az antidepresszánsok nem fokozzák az öngyilkossági késztetéseket. A cikket bárki elolvashatja, és megítélheti, szerinte sértő-e vagy sem. Az MPT helyesírási hibáktól és félreolvasásoktól hemzsegő beadványában tételesen felsorolt kontextusukból kiemelt mondatokat, melyeket ők sérelmesnek és rossz hírüket keltőnek ítéltek. Ezekre ügyvédemmel tételesen válaszoltunk, véleményünk az volt, hogy az idézett mondatok, mondatrészek a cikk szövegébe ágyazottan értelmezve nem állítások, hanem vélemények. A személyiségi jogi sérelem, vagy magyarul a rosszhír keltés, becsületsértés akkor áll fent, ha valaki olyan sértő tényt állít, amit nem tud igazolni. A bíróság úgy tűnt, a második tárgyaláson elfogadta benyújtott érvelésünket, mert ezzel többet nem foglalkozott, viszont kiemelte, hogy a bíróság szerint a cikk egésze mégis sérti az MPT személyiségi jogait, különösen az az állítólagos állításom, hogy az MPT intézte el, hogy a cikkem ne jelenhessen meg a Lege Artis Medicinaeben. Ugyan én ilyet nem állítottam, s véleményem szerint a cikk olvasata nem ez, de ez nyilván szakértői vita tárgya lehetne. Ekkor már az MPT visszavonta a 30 milliós keresetét, kijelentve, hogy számára az elégtétel a fontos. Ezzel egyébként utat adott egy békésebb megoldás felé. Látván ugyanis, hogy a bíróság olyan állításnak a bizonyítását követelte meg a 3. tárgyalásra, amelyet én nem állítottam, következésképen bizonyítani sem tudom, ügyvédemmel két választásom maradt. Vagy nekilátunk körömszakadtunkig védelmezni álláspontunkat, miszerint de facto sosem állítottuk, hogy az MPT akadályozta meg a cikk megjelenését, vagy elfogadjuk, hogy ennek a mondatnak lehet ilyen olvasata is. És különben is, az egész cikknek is lehet olyan olvasata arra érzékeny embereknek. Ezért úgy döntöttünk, hogy a lovagiasság nevében is, elfogadjuk, hogy a cikknek lehet más olvasata is, mint aminek én szántam. A cikkel valóban nem sértegetni akartam embereket, hanem veszélyekre, tévedésekre akartam rámutatni. Mivel mindezt elég dühösen tettem, ez kisugárzik a cikkből, és van, akinek ez nemes közírói felháborodásként jön le, de van, akinek sértő lehet.

Ezért ügyvédem a következő levelet jutatta el az MPT-hez:

"Ügyfelem kész elismerni, hogy a perben sérelmezett cikknek lehet olyan olvasata, amely sértheti a Magyar Pszichiátriai Társaság személyiségi jogait.

Ügyfelem ezért hajlandó elnézést kérni a Magyar Pszichiátriai Társaságtól és vállalja azt is, hogy a továbbiakban tartózkodni fog a Pszichiátriai Társaság személyiségi jogainak megsértésétől.

Amennyiben a Magyar Pszichiátriai Társaság ügyfelem fenti nyilatkozatát elfogadja és ennek alapján kész elállni a keresetétől, valamint az adott cikkből eredő minden további követeléséről lemond, úgy a jogvitát megítélésem szerint lezártnak tekinthetjük. Ebben az esetben ügyfelem kész lemondani a perköltség igényéről, amely az eredeti kereseti követeléshez képest nem csekély összeg.

Ügyfelem a fenti javaslatot kifejezetten azért teszi meg, hogy a Pszichiátriai Társaság és a közte kialakult feszültség megszűnjön, és így az ne képezze gátját adott esetben a közös szakmai munkának, illetve lehetővé tegye, hogy a Pszichiátriai Társaság és ügyfelem esetleges szakmai véleménykülönbsége valóban tudományos területen kerüljön megvívásra.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ügyfelemet a cikk megírásában nem az a cél vezérelte, hogy a Pszichiátriai Társaságot megsértse, hanem az, hogy felhívja a figyelmet azokra a tudományos eredményekre, amelyek adott esetben igazolják, hogy a cikkben említett orvosságok alkalmazása veszélyekkel járhat."

Miután az MPT erre nem reagált, a 2008 szeptember 11-i tárgyaláson ezt megismételtük. A felperes ezt elfogadta. Jogilag nem tudom pontosan idézni, de a bíróság az MPT által fizetendő költségeit elengedte, s nekem 21 000 forint perköltség megfizetését írta elő. Az ítélet indoklásában kihangsúlyozta, hogy az a felszólítás, hogy tartózkodjak a további törvénysértő magatartástól nem azt jelenti, hogy nem mondhatom el véleményemet, vagy ne szállhatnék szakmai vitába az MPT-vel. Ezzel magam is egyetértek. Ahogy Ibsen mondta: a tényeknél nincs lázítóbb.

Úgy vélem, ez a per értelmetlen volt, mert a tudományos vitát nem lehet megúszni azzal, ha Galileihez hasonlóan perbe fogják azt, aki azt állítja: forog a Föld. Attól még ugyanis forog tovább.

Szendi Gábor
 

 

 

 

 

 

 

Küldje el barátjának, ismerősének!